Първи ноември 2013

Колеги, приятели, съграждани Честит Първи ноември! Витрината ни с книги на Никола Карастоянов, отпечатани на първата печатарска прес...

Исторически музей – Самоков © 2013 Правила за съдържанието