180 години от рождението на Митрополит Доситей Самоковски

Митрополит Доситей Самоковски 1837-1907         Митрополит Доситей Самоковски, след 1890 г. Фотограф: Димитър А. Карасто...

Исторически музей – Самоков © 2013 Правила за съдържанието