Музеен комплекс с. Белчин

Музейният комплекс в с. Белчин включва средновековната църква „Св. Петка” и музейната сграда под нея.


Средновековната църква е реставрирана изцяло от ктитори. Същата е обявена за Археологически и Архитектурен паметник на културата с национално значение. Към момента в църквата се извършва действащо богослужение, като едновременно с това в нея е разположена постоянна експозиция от икони, инвентаризирани като движими паметници на културата в Исторически музей – гр. Самоков. Църквата е изписана, като в нея е запазен и уникален иконостас. Повечето от оригиналните икони са от средата на ХVІІ в.
Филиалът на Исторически музей – гр. Самоков  е с етнографска насоченост. Изграден е като характерна богаташка Белчинска къща. Някои от експонатите в него са доброволно предоставени от местното население.


На партерното ниво на къщата е изградена археологическа експозиция от находките, разкрити при теренните проучвания на Античната крепост с църковен ансамбъл и оброк „Цари Мали град”, която съставлява третия компонент на музейния комплекс.
                     

Share
Tweet
Pin