Ново издание на музеяИзлезе от печат второто преработено издание на най-старата история на Самоков, изследването на Христо Семерджиев от 1913 г. „Самоков и околността му“.   

Първото издание е изчерпано още тогава и авторът е натоварен от Община Самоков с едно ново, допълнено издание. През 1930 г. ръкописът е готов, обогатен с нови раздели, както и с по-широка хронологична граница – до Балканската война, с повече илюстрации и биографии на видни самоковци. Този ръкопис престоява в касата на Общината до 1957 г., след което е предаден в музея. Ръкописът не е издаден поради оценката за  автора като краевед-непрофесионален историк. През 1986 г. първото издание е отпечатано фототипно, но ръкописът е използван от мнозина изследователи като систематизирано изследване с много документални извори. 

Второто преработено издание излиза без редакторска намеса и носи стила на своя автор и белезите на българската историческа наука в краезнанието от 30-те години на XX век. Близо  век по-късно разполагаме с нови изследвания  и още много публикувани документи за историята на Самоков, но трудът на Христо Семерджиев се нарежда сред първите исторически изследвания за градове с важен принос в националната история.

Христо Семерджиев (1872-1932) 
снимка от фонда на Исторически музей-Самоков


Христо Иванов Семерджиев е роден през 1872 г. в Самоков. Баща му е от Банско, а майка му – самоковка. Възпитаник е на Самоковското богословско училище и от 1891 г до пенсионирането си работи като учител в Самоков. Според наскоро публикувани документи за български студенти в чужбина той е следвал литература и  политическа икономия и през 1898 г.  се дипломирал в Лозана, Швейцария.  Владеел френси език, който преподава и от който превежда. Семерджиев е сред  самоковците, завършили европейски университети, които работят всеотдайно като учители, с мисията да се модернизират най-вече селата по линията на кооперативното движение.


 

0 коментара