Без реставрация няма опазване на културното ни наследство

ФОРУМ РЕСТАВРАЦИЯ
Десетото му издание приключи. Той се състоя в Самоков на 6-ти и 7-ми ноември със съдействието на:
Секция “Реставрация” на СБХ
Подредената изложба във фоайето на Галерията ни ще остане до края на месец ноември. Колекцията от табла представя 32 проекта и проучвания по реставрационни проблеми, работени през последните години от реставраторите в България. Обхватът на темите е широк: научни изследвания, практически реализации, етични проблеми и др. Проектите са в сферата на опазването на движимото и недвижимо културно наследство от различни области на реставрацията: живопис, керамика, метал, текстил, фотография, хартия и др. Освен самостоятелни участия, в изложбата са представени няколко реставрационни ателиета и лаборатории – на Националния исторически музей, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Националната художествена галерия и Националната галерия за чуждестранно изкуство, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Регионален исторически музей – Благоевград и други.


Форумът беше открит от г-н Веселин Хаджиангелов, директор на Историческия музей в Самоков, доц. Стефан Белишки, председател на Асоциацията на реставраторите в България, г-н Стефко Аенски, председател на Секция “Реставрация” на СБХ. Последва сесия с презентации и доклади, на която бяха представени:

• Ивайла Богданова – „Реставрация на плакати от колекцията на Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
• Елица Цветкова – „Последствия от химическо чистене на музеен текстил”
• Стефко Аенски – „Реставрация на икони от тревненски майстори от църквата "Св. Троица", гр. Габрово”
• Стефан Белишки – „EwaGlos – Европейски илюстриран речник за реставрационни термини за стенописи и архитектурни повърхности”
• Миглена Стаменова, Илия Борисов, Петко Манджуков – „Методика за отстраняване на карбонатни минерали от повърхността на стенописи"
• Аглика Икономова – „Реставрация на магерницата в Рилския манастир”
• Аблена Мазакова – „Всичко е естетика”
• Илия Борисов – „Проучване, проекти, архитектурни възстановки”
• Веселин Хаджиангелов – „Археологически проучвания на Шишманово кале – резултати от сезон 2015 г.“

Следобед се проведе дискусия, посветена на възстановките и реконструкциите в реставрационната практика. Последваха оживени обсъждания на етични въпроси, възникнали при възстановяването на редица архитектурни паметници в последните години. Дадоха се примери с добри и лоши практики от страната и чужбина, представени бяха консервационни и проучвателни дейности, свързани с възстановки на късноантичната винарна в местността Градище край село Дренково и Веляновата къща в Банско. Обсъдени бяха проблемни ситуации, свързани със Закона за културното наследство и неговото прилагане.
На следващия ден любезните домакини от Историческия музей в Самоков – г-жа Невена Митрева и г-н Веселин Хаджиангелов ни представиха експозицията на музея и няколко от обектите на културно-историческото наследство в града и околностите, като Байракли джамия, Митрополитската църква, метоха, Бельова църква, възстановения самоков, крепостта и църквата „Св. Петка“ в Белчин.
Повече информация за дейността на българските реставратори и ръководните принципи в тяхната работа можете да откриете на сайта на Асоциацията: http://arbbg.org/.

Проф. Румяна Дечева - реставратор
Снимки: Исторически музей Самоков

0 коментара