Златен извор - Мария Йончева

На международния ден на музеите 18 май в посетителския ни център представихме най-новото печатно издание на музея - "Златен извор". Двата повода събрахме в едно. Дойдоха много наши колеги, дарители, приятели и съграждани. Залата беше тясна за всички, които дойдоха да ни поздравят и да чуят повече за новата книга.


Скъпи гости, приятели на Музея,
Благодарим Ви, че за пореден път уважихте резултатите от нашата работа. За нас Вашата подкрепа е изключително важна.
Днес ние отдаваме почит на най-верния приятел на музея – покойната Мария Йончева. Книгата „Златен извор“ е неин авторски труд, подготвен от нас като признание за 30-годишншния й принос към историята на Самоков и за обогатяването на музея ни с изключителни културни ценности.
Книгата е резултат от ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА труд на екип от 5-ма музейни специалисти и 1 специалист от Общинска библиотека, които приеха и обработиха дарението „Златен извор“ – част от семейната музейна сбирка на покойната наша съгражданка Мария Йончева. Днес ние имаме честта да зарадваме самоковската общественост с издание, каквото не е правено досега, като венец на чувството за историчност на няколко поколения самоковци. Искам да подчертая, че именно в това се състои същинската музейна дейност – събиране, обработка, съхраняване, експониране и публикуване на културните ценности, които са знакови за местната идентичност. Дарението е организирано като самостоятелен неделим фонд и представлява още един музей в нашия музей. То дава възможност за разнообразни изложби и научна дейност. Досега сме го представили в три доклада на национални научни конференции и с изложбата „Магията на искровските шевици“ за 80-годишнината на музея, както и с интернет публикации.


Книгата е едно скъпо издание с 200 страници цветен печат и останалите – черно-бял, с луксозна твърда корица, с формат и визия на стар семеен албум. В 312 страници са събрани и 312 цветни илюстрации (съвпадението е случайно) – стари фотографии, документи, семейни реликви, които позволяват нов прочит на миналото и предоставят като извор материали за краеведски и родови проучвания. Съдържа редакционна статия, статии в местната преса и непубликувани изследвания на Мария Йончева, организирани в семейните истории на 7 самоковски  рода и разкриващи нови страници в историята на града ни, родословните дървета с картотека, нейна автобиография, био-библиография на нейните публикации. Анотациите под илюстрациите съдържат освен бележките на самата Мария и допълнителна информация, извадена от нас от родословията, от нейните ръкописни бележки и др. Текстовете са набрани от ръкописите на Мария Йончева от екипа, който ще Ви представя. Бележките под черта на съставителите и редактори Невена Митрева и Любомир Николов са около 170. Предназначени са и за читатели извън Самоков, които не знаят що е това Ридо и Лаго напр.
Позволете ми да благодаря от името на екипа на г-н Христо Йончев-младши за изпълнение на желанието на Мария Йончева всичко това един ден да влезе в музея.
Книгата „Златен извор“ се финансира от бюджета на Исторически музей-Самоков и с финансовата подкрепа на Община Самоков, за което изказваме благодарност на общинското ръководство в лицето на кмета г-н Георгиев и на г-жа Пепа Георгиева, експерт „Култура“. Благодарим и на в. „Приятел“ за снимките на Мария.
Позволете ми да представя колегите, които обработват дарението и подготвиха изданието:
Започвам от Мирослава Мирчева от Общинска библиотека, която събра и изготви раздела в края на книгата за публикациите на Мария Йончева от 1964 до 2011 г. Това ще позволи на читателите да се ориентират и за статии, които не са включени тук. Мария има 43 научни публикации в сферата на нейната специалност – агрономството; 110 са нейните краеведски статии в местната и столична преса; и 43 са публикациите за самата нея. Благодаря на Мира за резултата, и за сътрудничеството с другата важна културна институция в града – Библиотеката.
Обработката на 2437-те картончета от 7-те родословни картотеки с 282 сродени фамилии – разчитане на ръкописните текстове и набор, изготви колегата Марияна Радовска. Това са 97 страници в книгата заедно с показалец на фамилните имена, които се срещат в родословията. Тази част от работата беше изключително важна за последващата обработка на отделни колекции и ориентацията кой кой е в сбирките от снимки и документи.
Колегата Славейко Докузов се зае с обработката на обособени от самата Мария Йончева сбирки и лични архиви:
Етнографски материали – един пълен куфар с тъкани, накити и др.;
Архив и сбирка на опълченеца Иван Чичанов – ордени, грамоти, снимки, писма, автобиография, домашни сметки и др.;
Архив и сбирка на Мария и Спасия Йончеви и майка им Люба Ксенофонтова-Йончева, леля им Елисавета Ксенофонтова, вкл. снимки и документи от Американския колеж в Самоков;
Архив и сбирка на Христо Йончев-Крискарец, в която се намираше и нейният ръкопис на книга за баща й, негови акварели, сбирки от документи, и др.;
Архив с материали от проф. Васил Захариев;
Архив за туристическото движение в Самоков;
Обработени са Фотографиите от „Златен извор“, засега над 1300 единици, с възможност за търсене на лица и събития в електронния опис;
Архив и сбирка на възрожденеца Димитър Хаджииванов Смрикаров, негови ръкописи и негови издания, между които и книгата „Златен извор“ с първите рецепти за картофени специалитети – засега над 100 единици;
Ръкописи и изследвания на Мария Йончева – родословни дървета, картотеки, папки с ръкописните й статии и непубликуваните книги;
Архив на Ксенофонт Димитров Смрикаров, фотограф, френк-терзия, акционер на фабрика „Бъдещност“ и др. и неговия син Димитър Ксенофонтов – учител, финансов чиновник, построил електроцентралата на фабриката 1925 г.;
Архив на Зафир Йончев, художник, почетен гражданин на Самоков, дарител на музея – документи и предмети, с Колекция щампи на Зафир Йончев – оригинали и отпечатъци от матрици;
Описите продължават да се попълват с обработени ценности.
Колегата Любомир Николов имаше задачата да заснеме или сканира обработваните хиляди единици и да направи дигитален архив, който ни послужи впоследствие да се справим по-лесно със съставителството на книгата и публикуването на илюстрациите.
Важна наша работа е и да информираме постоянно нашите съграждани за събитията в музея и това е задачата на колегата Десислава Каназирова. От 4 години тя администрира създадения от нея сайт на музея, който ни позволява да стигнем до хиляди приятели на музея. Тя подготви за днешното събитие книгата в електронен вариант за лесен достъп, който ще видите след малко на екрана в оригиналния формат на изданието.

Н. Митрева - уредник

0 коментара