Ден на народните будители

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


     Денят на народните будители е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, книжовници, светци, мъченици, герои от славното ни минало. Това са онези хора на духа, словото и действието, които през вековете са запазили духовните ценности на нацията и нейния морал.
     Приемат 1 ноември – денят на светеца Иван Рилски за нов, но всъщност добре познат празник. Това се случва на 13 декември 1922 година. Предложението за тази промяна е направено от правителството на Александър Стамболийски на 31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски.
1 ноември 1922 г. е обявен официално за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.
      На този ден не трябва да забравяме имената и делата на: Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Христо Ботев, Добри Чинтулов, Васил Левски, Любен Каравелов, Неофит Рилски... Цял низ от светли имена - чисти и сияйни - издигат българското самосъзнание и превръщат България в държава на духа. А Паисий превръща българския език в остро оръжие за национално осъзнаване:
     “Народе, знай свой род и език!“ О, неразумни и юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш на своя език и не думаш.“

Това е първият химн на будителите:

ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
текст и музика: Добри Христов

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.

Припев:
Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

Припев: (2)

Ботев, Левски - великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

Припев: (2)

0 коментара