Изложба "Нестинарството - българската магия с огнена жарава" в музея

Живи традиции, свързани с магически народни обреди, запазени единствено в района на Странджа, продължават и днес да се практикуват от местното население със същото преклонение и вяра в божествената сила на слънцето и огъня. 

Тези феномени на сакрална култура се определят от изследователите като следи от древното тракийско /българско/ шаманство. 

Нестинарството е най-уникалният български магически обред, съхранен и практикуван, и до днес от населението на Странджа. Древните тракийски култови практики за магическо посвещение са се повлияли в христианството под покровителството на равноапостолите Константин и Елена. Затова и кулминацията на нестинарските игри - танц върху тлееща жарава, става всяка година на 21 май по нов стил или на 3 юни по стар стил.

И неслучайно, точно днес на този празник в музея откриваме изложба за Нестинарството в България.

С мобилната си изложба от постери ни гостува Регионалния музей в Бургас. Автор на изложбата е н. с. Цона Дражева. Изложбата е придружена от 10-минутен документален филм за Нестинарството, автентична нестинарска носия, кожен тъпан от преди 70 години, жарава, както и икони на светите Константин и Елена, и на света Богородица. 

Най-важна роля в нестинарската общност има главната нестинарка. Това място в йерархията тя е получила поради изключителната си религиозна екзалтация и пророчески способности на медиум. Затова хората я почитат като магически посредник между тях и светците покровители за предсказания, свързани с плодородието, здравето, войните, съдбата на семейството...

Във връзка с Covid-19, всеки работен ден /от вторник до събота/ от 21 май до 21 юни в посетителския център на втория етаж на музея в 9:30 ч., в 10:30 ч. 11:30 ч., 14:00 ч., 15:00 ч. и 16:00 ч. ще може да гледате филма. Заповядайте при спазване на всички противоепидемични мерки. Местата в залата са ограничени до най-много 10 човека. 

Очакваме ви!


0 коментара