ИСТОРИЯТА

Легендата

Шишманово кале според преданията е предшественик на днешния град Самоков. Крепостта на площ от около 30 дка е населявана от античността до османското нашествие, когато според османския писател Евлия Челеби била разрушена. Краеведите локализират тук средновековното селище Теример. Според легендите на съседния хълм се намира гробът на Цар Иван Шишман, загинал тук в бой с турците.


Името

Името на Самоков е културен феномен с основно значение за историята на града и околността. Най-ранното обяснение за произхода на името му от механичните чукове, задвижвани с вода, е дал известният османски учен Хаджи Калфа в своята всемирна география (1635). Според османския пътешественик и писател Евлия Челеби градът бил основан от Самаяков – дядо на кюстендилския деспот Константин Драгаш. Повече от 50 селища на Балканите са носили името Самоков. Посетете нашия музей, за да научите повече за самоковите!Светецът

Светецът-покровител на Самоков е Св. Великомъченик Симеон Самоковски, роденият в София архиепископ на Самоковска епархия. Обесен на 21 август 1737 г. като водач на бунт срещу турците. Самоковският зограф Никола Образописов го включил в пантеона на българските светци-мъченици в стенописите на църквата в Долнолозенския манастир, в църквата на с. Сапарево и др. Мощите на Свмч. Симеон Самоковски се съхраняват в Бельова църква, а част от митрополитската одежда – в музея!


Отец Паисий

Паисий Хилендарски според собствените му думи в предговора на „История славянобългарска” е роден в Самоковска епархия около 1722 г., когато в Самоков е имало метох (седалище) на Хилендарския манастир на Света гора. Вторият препис на неговата история направил в Самоков през 1771 г. Алекси Велкович Попович. Днес няколко селища спорят за родното място на Отец Паисий!
Автор: Невена Митрева
Фотограф: Любомир Николов
Сайт публикация: Десислава Каназирова
Share
Tweet
Pin