ОБРАЗОВАНИЕТО

Училището


Най-ранното сведение за килийно училище в Самоков е от 1639 г. През 1751/52 г. в Самоков има вече общинско килийно училище. В началото на възрожденската епоха българските градове с градски училища се броят на пръсти. Самоковското градско училище е едно от първите и се издържа от българската община. През 1800 г. в двора на Митрополията със средствата Митрополит Филотей е построена нова училищна сграда, а през 1816 г. тя е преустроена. От 1826 до 1829 г. в него преподава Неофит Рилски, който въвежда взаимната метода и обучава бъдещата самоковска интелигенция – негови ученици са Захари Зограф, Захари Круша и др.

През 1860/61 г. учителката Неделя Петкова създава Девическото училище. В него момичетата учат не само български език. Както разказва американският мисионер Уилям Мериам, те четат също така на турски и арабски език.ПравилникътУчилищният правилник от 1861 г. е единственият запазен автентичен образец от епохата на Възраждането. Неговото съдържание е показателно за отношенията между учители, родители и ученици, и за финансирането на училищата от доброволни дарения. Негово копие има в Националния исторически музей. Елате и вижте оригинала в музейната експозиция! 


Семинарията


Самоковското богословско училищеизвестно като Самоковската семинария, е открито през 1876 г. с фонда, който завещал на родния си град Митрополит Авксентий Велешки, един от водачите на църковно-националните борби. То е организирано от Самоковския митрополит Доситей, секретар на Светия синод. Семинарията се ръководи от ректор. Нейни възпитаници са няколко митрополита на Българската Екзархия, както и Екзарх Стефан. През 1903 г. семинарията е преместена в София. Софийската семинария е неин правоприемник!

КолежътСамоковският американски колеж е първото американско учебно заведение по българските земи. Основава го през 1871 г. д-р Джеймс Ф. Кларк, протестантски мисионер, като мъжко трикласно училище с горен богословски курс (колегиум) и девическо училище. През 1913/14 г. двете американски училища получават статут на гимназии – мъжка и девическа. През 1929 г. колежът е преместен в София заради безуспешния си опит да обърне самоковци към протестантизма! Американският колеж в Симеоново е негов правоприемник, финансиран вече от американската държава.


Автор: Невена Митрева
Фотограф: Любомир Николов
Сайт публикация: Десислава Каназирова

Share
Tweet
Pin