80 години Исторически музей Самоков

На 17 юни от 10 ч., под патронажа на Кмета на Самоков, в Конферентната зала на хотел „Арена“ ще се състои официалното откриване на Националната научна конференция „История и развитие на музеите в България“, посветена на 80-годишнината на Исторически музей-Самоков,
През 2016 г. Исторически музей-Самоков ще отбележи 80 години от утвърждаването си с правилник на Министерство на просвещението от 1936 г. С този правилник музейната сбирка към Читалище-паметник „Отец Паисий“, създадена през 1930–31 г., получава статут на държавен „Исторически, занаятчийски и художествен музей“. Така се поставя началото на професионалните занимания с културно-историческото наследство на Самоков, неговото събиране и съхраняване. Можем да се гордеем, че нашият музей е сред 19-те официални музея в България според статистиката за 1940 г., с първата музейна сграда в страната.
За научен ръководител е поканена проф. д-р Цветана Кьосева от Националния исторически музей, специалист в областта на музеологията. Заявени са 31 участници с 29 доклада от специалисти в музеите на София, Варна, Търговище, Ловеч, Ямбол, Трявна, Димитровград, Бяла черква; от Националния етнографски музей и Националния исторически музей; от Института по математика и информатика и Института за етнология и фолклор при Българска академия на науките; от Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“; преподаватели в Софийския университет, в Университета по библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ и във Висшето строително училище „Любен Каравелов“. В конференцията ще участват и двама музейни специалисти от Музея на Понишавието в Пирот, Сърбия, които се занимават с наследството на самоковските зографи и дърворезбари там. Ще присъстват и официални гости, колеги от Пловдив и Попово и приятели на Музея.
Резултат от планираната изява ще бъде едно издание с доклади от научната конференция за историята и на други български музеи, което Министерство на културата финансира по проект на Исторически музей-Самоков. Програмата на конференцията обещава и съществен принос към историята на Самоков по нови архивни документи и изследвания.
Събитието ще се проведе от 16 до 18 юни 2016 г. в хотел „Арена“. На 18 юни от 10.00 ч. в музея ще бъде открита изложбата „Магията на искровските шевици“, колекция акварели на Христо Йончев-Крискарец от дарение „Златен извор“.
За участниците и гостите е предвидена културна програма за запознаване с новите обекти и експозиции на музея в Самоков. 

Подготвил: Н. Митрева - уредник

0 коментара