Обновена експозиция за кметовете

           Експозицията ни за кметовете, която се намира в сградата на общината, до заседателната зала в близост до кметския кабинет бе подновена от колегите музейни специалисти Л. Николов и Н. Митрева. Тя бе открита в деня на общините и представена в присъствието на някои от предишните кметове, сред които и единствената жена-кмет в историята на Самоков до днес. Тази експозиция е достъпна за всеки един, който желае да я разгледа в рамките на всеки работен ден. Подробностите около важните неща, които са се случили по време на мандатите на отделните кметове може да прочетете в книжката "Кметовете на Самоков 1878-2011". Тя се продава на щанда в музея за само 5 лв.
         По случай празника учениците от училище "Христо Максимов" подариха букети на кмета и заместник кметовете. А по-големите ученици от Техническа гимназия "Никола Вапцаров" получиха от името на общинското ръководство комплект книги като награда за своите постоянни участия в различни общински мероприятия. 


Ето и представянето на концепцията на обновената експозиция от уредника Л. Николов:

Уважаеми г-н Георгиев,
Уважаеми Кметове,
Уважаеми гости,

За мен е чест, от името на Исторически музей Самоков, да представя с няколко думи настоящата обновена експозиция, представяща Кметовете на Община Самоков.
Нейното начало е поставено през 1994 г. с експозиция в музея, а в сградата на Общината е представена за първи през мандата на г-н Ангел Немов. Тогава Самоков е сред малкото градове в България, който е издирил и представил почти всички свои градоначалници, показвайки, че за самоковци историята и пътя на Общината през всичките годините от създаването й е много важна. Впоследствие много общини взаимстваха идеята, като направиха подобни изследвания.
Настоящата експозиция е инициирана от г-н Георгиев и изпълнена от екипа на Историческия музей. Разликата с предишната, представена през 2011 г. е, че текстовете за извършеното през годините бяха премахнати и оставени единствено портретите на Кметовете на Общината. Преценихме, че всички градоначалници са работили в различни условия и времена, разполагали са с различни бюджети, управлявали са повече или по-малко години, някои от тях дори месеци, и не е уместно да се прави сравнение кой какво е постигнал, имайки предвид, че цели периоди от историята на града ни не е изследвана детайлно и много от извършеното през годините не се знае.
Новото, което представяме днес са два портрета на Кметовете Христо Кривошиев и Атанас Пешов, управлявали общината в началото на 20 век., които до този момент липсваха. Представяме също и първото управително тяло на града, начело с майор Шигорин, както и някои от следващите Самоковски Градски Общински Съвети.
За съжаление експозицията остава непълна, тъй като без портрети са Кметовете Христо Бонев и Сотир Костов. Надяваме се скоро да намерим и техните снимки, с което сбирката ще бъде пълна.
Благодаря за вниманието!

0 коментара