Константин Фотинов от Самоков

Константин Фотинов       Роден в Самоков, 1790 г. Учи в Пловдив, по-късно в училището в Кидония – Гърция. Знае български, гръцки и френски език. От търговска дейност към 1828 г. започва да се занимава с книжовна дейност и се мести в Смирна /днешен Измир/. Там работи като редактор в гръцка печатница и преводач от френски език. Създава частно смесено елино-българско училище. С американски средства започва превод на библията. С финансовата подкрепа на американската мисия в Смирна създава и отпечатва списание Любословие на български език, с което поставя началото на периодичния печат в България. Той е първият български журналист.
Умира в Цариград 1858 г.

0 коментара