Христодул Костович Сичан-Николов


Христодул Костович е Роден в Самоков през 1808 г. Прекарва години в Рилския манастир, след което продължава учението си в Австрия. Той учи в Мелник и Свищов, но се формира като книжовник в „немско“. Учителства в Габрово, Брацигово. През 1858 г. се озовава в Цариград където се свързва с американските протестанти д-р Ригс и д-р Лонг. Започва активно участие в редактирането на списание „Зорница“, издавано от американската мисия в Цариград. След смъртта на Константин Фотинов взема участие в превода на библията. Заедно с П. Р. Славейков през 1864-65 г. се посвещава на библията. Издава самостоятелни книги – като "Мясецослов" или "Календар вечний", Букурещ, 1840 г.  Той е от първите наши стихотворци – създава едни от първите стихотворения. Прави българска „Аритметика“ и „Граматика или буквеница словенска“.  Радетел за новобългарска граматическа метода основана на самоковския говор. Сичан-Николов се откроява от останалите пишещи учебникарска книжнина. Неговата "Българска аритметика" претърпява второ издание през 1856 г. Това е солиден учебник, който е бил от полза на българина в средата на 19 век. Много силно влияние му оказва протестантството за всичките му постижения.

Иван Радев, „Радетели за просвета и книжнина“

0 коментара