IN MEMORIAM


Преди една година ни напусна Мария Йончева – един от последните възрожденци на Самоков. Тя ни остави безценни изследвания и богат архив. Завеща ни и своята любов към колективната памет и нейните веществени носители, към историята на града и родствените връзки на старите самоковци.
Почивай в мир, Мария!

БИОГРАФИЧНИ  ДАННИ ЗА   МАРИЯ  ХРИСТОВА  ЙОНЧЕВА (1926-2014)

Родена на 18 януари 1926 година, понеделник в 8:30 часа. След  5-6 минути се ражда и близначката й Спасия.  По това време семейството живее в къщата на Надежда Йончева и Мария Чалъкова (по баща Йончева), на сегашната улица „Иван Вазов. Кръщава я Иконом поп Захариев Ангел. Кръстник е вуйчото Христо Ксенофонтов Смрикаров.

Бащата на Мария, художникът Христо Йончев-Крискарец, прекарва летата със семейството си на палатка при най-долното Мусаленско езеро. Майката Люба Ксенофонтова, завършила Американския колеж в Самоков, е внучка на известния възрожденски деец Димитър Хаджииванов Смрикаров. Братът Зафир Йончев става художник като баща си. През 1944 г. Мария е приета в Агрономическия факултет в София.
От 04.01.1950 г.  Министерството на земеделието назначава Мария Йончева като стажант агроном за асистент при Овощарската опитна станция в гр. Дряново. През 1986 г. тя е удостоена с  орден „Кирил и Методий” – първа степен, за всеотдайната си работа като директор на станцията и общественик.
След пенсионирането си през 1987 г. Мария се завръща в родния си град и продължава делото на своите предци – изучаване и съхраняване на родовата памет и историята на Самоков. Прави много дарения – в памет на сестра си Спасия, творби на Крискарец за музея, книги, интересни реликви и др. Многобройните статии в местната преса са изключителен принос към историята на града с детайлни проучвания на личности и явления, убягващи на академичните изследвания.
Смисълът на целия й живот е музейната сбирка „Златен извор“, дарена на музея в Самоков. Нейното създаване и организация е описано от самата нея в трето лице.

МУЗЕЙНА  СБИРКА  „ЗЛАТЕН  ИЗВОР” – САМОКОВ
СЪЗДАВАНЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ
            Музейната сбирка „Златен извор” е създадена през 1989 година от ст.н.с. Мария Йончева в къщата на опълченеца Иван Костов Чичанов, която е паметник на културата. По стечение на обстоятелствата, в тази къща бяха събрани  голям брой старинни предмети, различни документи и други материали, събирани и пазени през годините в три самоковски фамилии: тази на Иван Чичанов, на Ксенофонт  Д. Смрикаров и на Христо З. Йончев. Мария Йончева след пенсионирането си, като дългогодишен научен сътрудник в опитната станция по овощарство в Дряново, се завърна през 1989 година в родния град и остана да живее в къщата на Чичанови. Тя се зае да проучи и опише всички тези материали, за да станат използваеми. Така се създаде семейна и музейна сбирка „Златен извор”, носеща името на една от издадените от Димитър Хаджииванов Смрикаров книга. Интересът към краеведческата дейност беше фамилна черта. Баща й Христо Йончев от 1936 до 1949 година беше доброволен уредник на самоковския музей, но и много други от най-близките й роднини са били ревностни пазители на старинни предмети и материали.
            В музейната сбирка са обособени няколко раздела, обхващащи различни области на културния, стопански и обществен живот в стария Самоков през последните 250 години.
            Най-голям е разделът, посветен на родословията на седем  самоковски рода, намиращи се в роднински връзки. Данните са разработени по оригинален начин в концентрични кръгове, като за всяко ново поколение се създава нов такъв. При някои от родословията има данни за десет поколения, като се започне от 1750 година и завършва до днешните дни. С помощта на използваната в библиотеките десетична система, данните са пренесени и на специални карти, което позволява да се нанасят повече конкретни сведения за отделните лица. За някои от по-видните представители на тези родове са изготвени много подробни описания на биографиите и на трудовата им и обществена дейност. Съставени са и пълни описи на всички налични материали, публикации, писма и др. Такива разработки има за: Димитър Хаджииванов Смрикаров - виден възрожденски деец; Иван Костов Чичанов – опълченец и дългогодишен секретар в самоковската община; Христо Зафиров Йончев – художник график; Ксенофонт Димитров Смрикаров – стопански деятел и Димитър Ксенофонтов Смрикаров – финансист.
            Вторият по-голям раздел е посветен на Рила и на туризма в Самоков и района, както и на дейността на Туристическо дружество „Рилски турист” – Самоков. Събрани са много и ценни данни за Боровец  (Чамкория ) и за Белчинска баня.
            Сбирката разполага с голям брой снимки от Самоков и на самоковци от ХІХ век и първите десетилетия на ХХ век. Събрани са данни и са проучени  животът  и дейността на някои интересни хора, живели или работили в Самоков и Чамкория, които не са от седемте родословни дървета. Това са: Юлиус Карел Милде - лесовъд  и първият директор на горското училище в Чамкория;  Христо Марков – старши царски ловец; Димитър Христов Маджаров – занимавал се с краеведческа и просветна дейност; Васил Нончев Арнаутина - участвал най-активно в строителството на хижите в Рила и придружител на туристически групи със своите магарета и коне.
             Има снимки и други материали за Американското училище, през годините когато е било в Самоков, както и за първата текстилна фабрика „Бъдащност”.
            Сбирката разполага с голям брой книги, светски и черковни, както и списания, и вестници от ХІХ и началото на ХХ век, включително и няколко ръкописни такива.
            Запазена е сбирка от искровски шевици, както и различни старинни предмети на бита...

Мария Йончева
1997 г.

Подготви публикацията: Н. Митрева - уредник експозиции 

0 коментара