80 години Исторически музей Самоков
Тази година Историческият ни музей ще отбележи своята 80-годишнина с национална конференция. Тя ще се проведе под патронажа на Министерство на Културата през месец юни в хотел "Арена-Самоков".

През 1936 година се утвърждава от Министерство на Просвещението правилника на музейната сбирка към Читалище-паметник "Отец Паисий" и така получава статут на "Исторически, занаятчийски и художествен музей". С това се поставя началото на професионалните занимания с културно-историческото наследство на Самоков, неговото събиране и съхраняване.

Водени от идеята, че и други музеи ще отбележат юбилеите си през тази и следващите година като Националният военно-исторически музей, Археологическият музей във Варна или музеят в Ловеч, предлагаме именно формата на научна конференция и среща на музейната колегия с доклади за развитието на музеите в България, тяхното възникване, утвърждаване и трансформации на фона на обществените и политически промени на българското общество и държавната политика в областта на опазване на културното наследство. Тази среща ще бъде продължение на темата, поставена с Националната научна конференция в Плевен през 2003 г.
Резултат от планираната изява ще бъде едно издание с доклади от научната конференция за историята и на други български музеи. За научен ръководител сме поканили проф. Цветана Кьосева от Националния исторически музей.
В проекта е включена културна програма за участниците за запознаване с новите обекти на Исторически музей-Самоков: постоянната експозиция на Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ и Музеен комплекс в село Белчин.

Всички заинтересовани да присъстват като гости или участници, моля да ни пишат на и-мейл: museum_samokov@abv.bg.  


Веселин Хаджиангелов
Директор на ИМ-Самоков
 


2 коментара