Преди 90 години Самоков е бил вече известен курортен град

Може ли Самоков да стане курортен град?

       Този въпрос за възможността Самоков да бъде курорт е задал в статия в „Самоковски общински вестник“, бр. 6, 31 януари 1925 г.д-р Михаил Кокошчев (Кокошков), като е изтъкнал природните дадености, които според него са предпоставка за дълголетието на населението в района, подкрепено със статистика. Както е известно, д-р Кокошков и д-р Хаджистамов имат важни заслуги и за превръщането на градската гора Чамкория в курорт. И двамата са завършили медицина в европейски университети.Д-р Димитър Хаджистамов е роден през 1866 г. в Самоков, завършил е медицина през 1892 г. в Женева, Швейцария, и е бил околийски лекар. Д-р Михаил Кокошкове роден през 1869 г. в Самоков, завършил е медицина в Монпелие, Франция, и през 1897 г. е назначен за градски лекар. Били са добре запознати с курортите и санаториумите в Европа и в продължение на много години са полагали усилия да доказват необходимостта от развитие на курортното дело в района.

     След Освобождението Самоков е най-големият град в Софийско окръжие, промишлен и образователен център. Дали е беден, малък или западнал, каквито характеристики се срещат в някои трактовки на развитието на града, зависи от гледната точка. През 1900 г. според официалната статистика в държавата той има 10 861 жители, а самата столица София – едва 46 593.
    В Самоков туристи наричали планинарите, които ходят из Рила, последователи на туристическото движение. Курортисти или летовници наричали гостите, които отсядали в Самоков и Чамкория за няколко дни или през цялото лято. Районът е разполагал с необходимите ресурси за развитие на куртното дело, за което свидетелства бързият възход на курорта Чамкория, днес Боровец. В града е имало опитни строителни предприемачи; гатери за обработка на дървен материал, варници, тухларни и фабрика за марсилски керемиди; добив и обработка на дялан камък; майстори-строители, мебелисти, дърводелци, чешмеджии; мелници, содо-лимонадена фабрика и пивоварна; кръчмари и хотелиери с опит; мандри и производители на сирене и кашкавал; кланици и касапници за месни продукти; сладкари и фурнаджии; фотографи и издатели на пощенски картички; ловно и туристическо дружества. Не на последно място е и човешкият фактор – една интелигенция с модерно европейско образование – юристи, лекари, инженери, икономисти и др., с принос към модернизацията на Самоков и района.
    В началото на 1928 г. в Самокове уредено Общинско курортно бюро, което има задача да посредничи и да рекламира града и курорта Чамкория. На страниците на местния „Самоковски общински вестник“, бр.182, 7 април 1928 г., е публикуван текст, който най-точно илюстрира политиката на Самоковско градско общинско управление за превръщането на курортното дело, което днес наричаме туризъм, в поминък за района.


Към организация
Безспорно е, че Самоков със своята красива околност, с чаровната Чам-Кория и величествената Рила представлява едно от първостепенните курортни места в България и че населението на този град ще може да очаква значителни приходи от развитието на курортизма, който, вероятно, ще съставлява един от главните му поминъчни средства в бъдеще.
Природата щедро е надарила този кът с всичките условия, за да може той да даде желан прием през всяко време – и зиме, и лете – на онези, които търсят или имат нужда от спокоен и приятен живот всред хубава природа и здравословна обстановка. Поетът и художникът тук ще намерят безброй сюжети и сигурно вдъхновение за своето творчество; измореният и изнурен от всекидневните грижи ще има пълната възможност да отпочине и възстанови своите сили; болният и слаботелесният ще могат да оздравеят и да закалят своето тяло; най-после онзи, за когото животът е пиршество и той търси повече приключения и развлечения, тук Самоковската природа му ги предлага във вид на нескончаеми излети...
Ръководимо от горните съображения, общинското управление урежда за предстоящия сезон при общината особено бюро със задача да рекламира най-широко курорта Самоков – Чам-Кория и да дава всички сведения за квартири, храна, излети и др. неща, които биха интересували летовниците и туристите. Чрез това бюро последните, преди още да дойдат, ще знаят всичко и няма да губят нито време, нито пък ще бъдат изложени на възможни неприятности при търсенето на квартири в Чам-Кория или града, а ще се настаняват направо в ангажираната вила, къща или стая от самото бюро.
За уреждане добрата и своевременна служба на това бюро всеки гражданин или притежател на вила в Чам-Кория, който иска да приеме летовници или туристи, нека даде в общинското управление до края на м. април следните сведения:..
Работата на Общинското курортно бюро ще се състои само в рекламиране и осведомяване... Надяваме се, че подетата инициатива от общинското управление ще бъде подкрепена от гражданството и че резултатите от нея в близко бъдеще ще покажат колко наложителна е била тя.

      За рекламиране на Самоков и Чамкория през 1928 г.Общината издава пътеводител от 48 страници с 40 илюстрации. Текстовете са пример за добра реклама:

    „Днес Самоков зиме и лете привлича с хиляди българи и чужденци туристи, любители на спорта и летовници...
    Самоков представлява жив интерес и по своите старини и паметници на българското изкуство от преди Освобождението...
    Снабден с модерен водопровод, Самоков има кристална изворна вода.Канализиран с естествен наклон, градът е чист и сух.Добре обзаведени хотели и частни квартири се намират винаги. С нова модерна електрическа инсталация улиците, локалите и къщите в града са осветени много добре. Добре организирани гостилници обслужват винаги с добра и здрава хранаот първокачествени и пресни продукти.
    Градското читалище-паметник „Отец Паисий“ има свой кинематограф – развлечението на града.
    Боровата гора до самия град, от която се открива чудна панорама на цялата Рила и туристическата градина с всекидневните разходки на гражданите игостите на града.
    Създаденото към общината специално бюро за сведение за курорта Самоков и Чамкория има прекия надзор върху хотели, гостилници,частни квартири,прев
озни средства и пр., и всеки може да се обърне към него, писмено или устно, за всички сведения.
 
 
 Курортното бюро е било настанено в сградата на Градския съвет, известна като „Халите“, която се намира в центъра на града, една многофункционална сграда с хали на първия етаж и множество малки помещения за магазини и канцеларии, достъпни отвън.


Невена Митрева и Любомир Никовов
Исторически музей -Самоков

0 коментара