Димитър Благоев от Самоков


             Димитър Благоев е роден в Самоков през 1840 г. в бедно семейство. Учи в семинарията в Одеса. Завършва духовната академия в Киев – 1860 г. Специално се готви за учителска дейност като проявява интерес към началните училища.  Интересува се от звучната метода в началното образование. 
Работи в Бесарабия около година и половина. Завръща се в България след 1881 г.  Учител е в Пловдив и е директор на пловдивската гимназия. Преподава: Закон Божи, Църковна и всеобща история и педагогика. Благодарение на неговата дейност Педагогиката е въведена като специален предмет в тази гимназия и Пловдив става активен център за обмен на началното обучение чрез въвеждането на звучната метода и класно-урочната система за организация на обучението. 
През 1874 г. издава буквар и помагало към него, които днес могат да се видят в експозицията на музея ни. Дълго време букварът му се използва в нашите училища и има над 20 издания. Като руски възпитаник той желае да осигури достъп до руската литература. Затова предлага най-необходимите книги да се внасят от Русия. Най-големи заслуги Димитър Благоев има в методиката за обучение по четене и писане.  Неговата дейност оказва влияние в развитието на българската методическа мисъл.  
 Умира през 1875 г. в Русе.


Стойка Здравкова, „Радетели за просвета и книжнина“, народна Просвета, София

0 коментара