Първите фотографи в България

Изложбата „ПЪРВИТЕ български фотографи” е посветена на 150-годишнината на българската фотография, чиито пионери са самоковските фотографи. Тя отваря поредната страница от историята на Самоков, написана със светлина, чрез образи от преди два века и биографии на фотографите.


От своя ден първи фотографията е мерило за напредъка и степента на индустриализация на едно общество. Нейното появяване в Самоков още в началото на 60-те години на XIX в. говори, че самоковци били пионери на всички придобивки на индустриалната революция в Европа. Самоковските патриоти и радетели за чист български език наричали фотографията „светлопис” – изкуство на светлината.
Градът на първата българска печатница, на първото българско списание, на Самоковската художествена школа е пръв и в новото художество – фотографията. Историята на българската фотография започва с имената на самоковци: Анастас Карастоянов и неговите синове Иван и Димитър, Иван Доспевски, Ксенофонт Смрикаров, Димитър Германски и Петър Хаджимитов. Те са придворни и военни фотографи, работят в местни и столични  ателиета,  обучават свои последователи и създават школа – до оператори в киното и телевизията.

Време е и родният им град да им отдаде заслужено внимание. Една изложба в ретро-стил не е само носталгия. Старите фотографии са натоварени и с много история – семейна и колективна памет за един непроучен и  все още пренебрегван период, време на модернизация и трансформации в частния и обществен живот на самоковското общество непосредствено преди и след Освобождението.

Изложбата е осъществена от екип на Исторически музей-Самоков в рамките на Празника на Самоков. Неин автор е Невена Митрева, фотограф – Андрей Домишляров. 

Заповядайте да разгледате уникалната изложба в посетителския център на музея. Поради големия интерес нейният временен срок ще бъде удължен. Очакваме Ви, приятели. :) 

0 коментара