Актуални цени за вход и беседа в музейните ни обекти

ЗАПОВЕД от 29.06.2015г., гр. Самоков

На основание Решение на Общински съвет Самоков от 25.06.2015година,по протокол № 54 / 25.06.2015г. на заседанието си на 25.06.2015г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 0800-88/02.06.2015г. от Владимир Владимиров Георгиев – кмет на Община Самоков, относно Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков и във връзка с промяна на точки 25 и 26 за цени на услуги, извършвани от Исторически музей – Самоков, Художествена галерия и Байракли джамия, на основание чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл.70, т.2 от Закон за културното наследство, чл.6 ал.1 буква „к” и ал.2 от ЗМДТ
Цени на входни такси и услуги в Исторически музей Самоков, както следва:

Входни билети в постоянна експозиция на Исторически музей-

       Самоков и Художествена галерия „Проф. В.  Захариев”:

Ученици от  Община Самоков по образователни  програми,    
предложени от музея                                    безплатно            
Ученици, студенти и  пенсионери                1.00 лв.
Възрастни                                   - 2.00 лв.                                                               
Хора с увреждания и деца  до 6 години     – безплатно

        Обзорна беседа на български език                   -5.00 лв.
Обзорна беседа на чужд език                        - 10.00 лв.
Семеен билет (родители с деца)                     - 4.00 лв.                                              
  
  Входни билети в обект Байракли джамия:

  Ученици студенти и пенсионери            – 0.50 лв.
  Възрастни                                               – 1.00 лв.
  Хора с увреждания и деца до 6 години - безплатно
  Ученици от Община Самоков по образователни програми  
  предложени от музея -  безплатно
  Обзорна беседа на български език       - 3.00 лв.
  Обзорна беседа на чужд език               - 5.00 лв.
  Семеен билет (родители с деца )           - 2.00 лв.        
                                                                                                                            
  Комбиниран билет за трите обекта само от понеделник до петък: Исторически музей – Самоков, художествена галерия „Проф. Васил Захариев” и обект Байракли джамия:

  Възрастни                                               - 4.00 лв.
          Ученици и пенсионери                           - 2.00 лв.
  Обзорна беседа на български език      - 10.00 лв.
  Обзорна беседа на чужд език              - 20.00 лв.
  Семеен билет (родители с деца)             - 5.00 лв.  
                                          

         Заплащане за специализирани услуги:

 Устна консултация                                 - 10.00 лв.
 Писмена консултация                             -  4.00 лв. на страница
 Изработка на исторически справки и експертизи:
 За един обект                                          - 20.00 лв.
 За група обекти                                   -  100.00 лв.
                                                            Директор ГИМ Самоков:
                                                     Веселин Хаджиангелов

0 коментара