В музея - за учениците


Както всяка учебна година, така и тази Историческият музей ще предоставя на самоковските ученици безплатни беседи в експозициите след предварителна заявка. Темите са свързани с учебната програма от първи до дванадесети клас и са придружени от мултимедийни презентации или филм. 
Желателно е участието само на един клас за осигуряване активното участие на учениците.

Образователната програма е изпратена вече на електронните пощи на всички училища в Общината. 

Очакваме Ви, скъпи ученици и учители. Заповядайте в музея и за провеждането на Ваши часове, свързани с история, култура, краезнание, родолюбие. 

Успешна учебна година на всички Ви.


Екип 
Градски Исторически музей Самоков

0 коментара