Ден на будителите 2016 г.

Първи ноември - ден на народните будители

         Този празник възниква като почит към делото на българските просветители, книжовници, революционери, свети будители към възраждане на национален дух, стремеж към образование и книжовност. 
        Духовното просвещение на българския народ дава тласък на националноосвободително движение по българските земи. В освободена от османско владичество България, както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност към народните будители не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име.
     При установяването на Григорианския календар като държавен през 1916 година, Българската православна църква продължава да използва Юлианския календар – чак до 1968. Съответно 19 октомври – денят, в който се чества Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец, става първи ноември по новия календар. 
         На 28 юли 1922 г. Министерството на народното просвещение излиза с окръжно номер 17 743, според което 1 ноември е определен за „празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България“. На 31 октомври 1922 г. излиза постановление на Министерския съвет за обявяване на празника. На 13 декември същата година 19 Обищновено Народно събрание приема Закон за допълнение Закона за празниците и неделната почивка. Цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г. Три години след подписване на Ньойския договор българското общество изпитва остра нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи. 

Прокламацията на Деня:
„Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.“

     По случай деня на будителите ще представим новия образователен продукт на музея "Рекламата на царския курорт Чамкория - Боровец" - лекция с мултимедийна презентация.Заповядайте на двете ни безплатни прожекции 
от 10.30 ч. и от 15.00 ч. на 01.11.2016 г., вторник.


 

В статията е използвана информация от www.wikipedia.bg


0 коментара