Цени за вход и беседи

В МОМЕНТА СЕ РАБОТИ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ БЕЗ БЕСЕДИ И С ДО 10 ЧОВЕКА 
Входни билети в постоянната експозиция на Исторически музей Самоков:
Ученици от  Община Самоков по образователни  програми,    
предложени от музея                                    безплатно            
Ученици, студенти и  пенсионери                1.00 лв.
Възрастни                                                        - 2.00 лв.                            
Хора с увреждания и деца  до 6 години     – безплатно
Семеен билет (родители с деца)                     - 4.00 лв. 
        Обзорна беседа на български език                   -5.00 лв.
Обзорна беседа на чужд език                        - 10.00 лв.

                                            
Входни билети в Художествена галерия "Проф. В. Захариев":
  Ученици студенти и пенсионери            – 0.50 лв.
  Възрастни                                                  – 1.00 лв.
  Хора с увреждания и деца до 6 години - безплатно
  Ученици от Община Самоков по образователни програми  
  предложени от музея -                              безплатно
  Семеен билет (родители с деца )             - 2.00 лв.   
  
  Входни билети в музеен обект Байракли джамия:
в момента обектът се отваря от служителите в ИМ - с билет закупен от касата на музея 
  Ученици студенти и пенсионери            – 0.50 лв.
  Възрастни                                                  – 1.00 лв.
  Хора с увреждания и деца до 6 години - безплатно
  Ученици от Община Самоков по образователни програми  
  предложени от музея -                              безплатно
  Семеен билет (родители с деца )             - 2.00 лв.    
  Обзорна беседа на български език       - 3.00 лв. /предварителна заявка в музея/
  Обзорна беседа на чужд език               - 5.00 лв. /предварителна заявка в музея/
     
                                                                                                                            
  Комбиниран билет за трите обекта от понеделник до петък: Исторически музей – Самоков, художествена галерия „Проф. Васил Захариев” и музеен обект Байракли джамия:
  Възрастни  - вход                                             - 4.00 лв.
          Ученици и пенсионери     - вход                     - 2.00 лв.
          Семеен билет (родители с деца)    - вход       - 5.00 лв.
  Обзорна беседа на български език               - 10.00 лв.
  Обзорна беседа на чужд език                        - 20.00 лв.
    


 Входни билети в етнографски музей с. Белчин - филиал на ИМ Самоков:
  Ученици студенти и пенсионери                               – 1.00 лв.
  Възрастни                                                                    – 2.00 лв.
  Хора с увреждания и деца до 6 години                - безплатно
  Ученици от Община Самоков по образователни програми  
  предложени от музея                                             - безплатно
 
                                          
         Заплащане за специализирани услуги:

 Устна консултация                                 - 10.00 лв.
 Писмена консултация                            -  4.00 лв. на страница
 Изработка на исторически справки и експертизи:
 За един обект                                          - 20.00 лв.
 За група обекти                                    -  100.00 лв.

Получаването на материалите от специализираните услуги става след заплащане на  съответната сума по сметката на Историческия музей: 

IBAN: BG 44 CECB 9790 31E4 7973 00 
BIC: CECBBGSF 
Банка: ЦКБ АД - клон Самоков
Относно: Специализирана услуга 


При използването на материали от архивите на музея в печатни издания, видео и филмови продукции и други подобни очакваме надлежно цитиране, че те са наша собственост и са получени с наше съдействие.                                                            Директор ГИМ Самоков:
                                                     Веселин Хаджиангелов
 

На вниманието на туристическите фирми
Уважаеми дами и господа,
Благодарим на всички Вас, които сте включили посещението на нашия музей в програмите си!
За по-доброто обслужване на посетителите музеят предлага беседи, които са услуга на институцията и се провеждат от музейните специалисти – историци, културолози и музейни педагози, в съответствие с образователната ни програма.
Беседите са не само елемент за предаване на информация, съобразена с целевата група, нейната възраст и предварителни познания. Тя протича като диалог, с подбрани опорни точки в експозицията и цели да създаде също така компактно движение на групата, като насочва нейното внимание. Предлагането в този смисъл е диференцирано дори при обзорните беседи, с евристичен елемент и анимация, които се постигат чрез демонстрации на действащите макети за името на града, пеещия часовник или печатарската преса.
В този смисъл беседата на музейния специалист е и сред мерките за насочване на посетителите с цел пространствено и времево разпределение при по-голям поток туристи, както и за предотвратяване на негативни влияния върху експонираните културни обекти. 
Необяснимо за нас е поведението на водачи на групи, които отказват беседа под претекст, че нямат пари за услугата, а същевременно не успяват да овладеят публиката си и създават предпоставки за инциденти. 
При посещение предимство имат групи с предварителна заявка и платена беседа.
Желаем на всички приятна работа!