ЦЕНИ ЗА ВХОД И БЕСЕДА


Към входния билет получавате бонус - аудиогид-карта с информация за музейните ни експозиции и забележителностите в Самоков.
ОТ 22 юли 2021 г. имаме нови цени:
 
 Закупувайки входен билет за посещение на Исторически музей Самоков, той автоматично важи за посещение и на другите ни музейни обекти, в рамките на същия ден. С изключение на този билет, който е закупен след 16:00 ч. Той важи и на другия ден за:
 
Художествена галерия "Проф. В. Захариев",
Байракли джамия-музей,
Есовата къща - графична база,
Доспевска къща-музей - предстои отваряне на обекта.
 

  Ценоразпис:

Ученици и  пенсионери                                     - 4.00 лв.
Възрастни и студенти                                        - 6.00 лв.                            
Хора с увреждания и деца  до 6 години          – безплатно
 
За тези, които са освободени от входна такса могат да закупят аудиогид-карта на цена                                                            - 3 лв.
 
Всеки първи вторник от месеца е с безплатен вход 
 
         Обзорна беседа за всички обекти на български език   - 10.00 лв.
Обзорна беседа за всички обекти на чужд език            - 20.00 лв.
 
  При необходимост посещение на обект Байракли джамия може да заявите на място в сградата на Историческия ни музей, на ул. "Проф. В. Захариев" 4.
 
Посещението на групи следва да е предварително заявено на телефона на музея: 072266712. Поне ден, два по-рано от датата на посещение.
       
                                        
  Заплащане за специализирани услуги:

 Устна консултация                                  - 20.00 лв.
 Писмена консултация                             -  5.00 лв. на страница
 Изработка на исторически справки и експертизи:
 За един обект                                          - 25.00 лв.
 За група обекти                                    - 125.00 лв.
 Дигитално копие на архивна снимка от фонда на ИМ, за 1 брой -      10.00 лв.
 Дигитално копие на архивна снимка от фонда на ИМ, от 2 до 10 бр. - 8 лв. за брой.
 Дигитално копие на архивна снимка от фонда на ИМ, над 10 броя -    5 лв. за брой. 

Получаването на материалите от специализираните услуги става след заплащане на  съответната сума по сметката на Историческия музей: 

IBAN: BG 44 CECB 9790 31E4 7973 00 
BIC: CECBBGSF 
Банка: ЦКБ АД - клон Самоков
Относно: Специализирана услуга 


При използването на материали от архивите на музея в печатни издания, видео и филмови продукции и други подобни очакваме надлежно цитиране, че те са наша собственост и са получени с наше съдействие.
 
 
 
На вниманието на туристическите фирми и организираните групи при заплащане на беседа

Уважаеми дами и господа,

Благодарим на всички Вас, които сте включили посещението на нашия музей в програмите си!

За по-доброто обслужване на посетителите музеят предлага беседи, които са услуга на институцията и се провеждат от музейните специалисти и са елемент за предаване на информация, съобразена с целевата група, нейната възраст и предварителни познания. Тя протича като диалог, с подбрани опорни точки в експозицията и цели да създаде също така компактно движение на групата, като насочва нейното внимание. Предлагането в този смисъл е диференцирано дори при обзорните беседи, с евристичен елемент и анимация, които се постигат чрез демонстрации на действащите макети за името на града, музикалният часовник или печатарската преса.

В този смисъл беседата на музейния специалист е и сред мерките за насочване на посетителите с цел пространствено и времево разпределение при по-голям поток туристи, както и за предотвратяване на негативни влияния върху експонираните културни обекти. 

Необяснимо за нас е поведението на водачи на групи от агенции и туристически фирми, които отказват беседа под претекст, че нямат пари за услугата, а същевременно не успяват да овладеят публиката си и създават предпоставки за инциденти. 

Преди посещение е задължително да бъдат събрани парите за вход с цел да не се губи време при самостоятелно плащане.  

Задължително е и да направите своята предварителна заявка за група, с цел уточняване на ден и час, на телефона на музея: 0722/66712.

Желаем на всички приятна работа!                                                            Директор ГИМ Самоков:
                                                     Веселин Хаджиангелов
 


Share
Tweet
Pin