Първи ноември 2013

Колеги, приятели, съграждани Честит Първи ноември!

Витрината ни с книги на Никола Карастоянов, отпечатани на първата печатарска преса в България, която се намира в Самоков

Българи, почитайте празниците, посветени на хората, благодарение на които сме се образовали и ни образоват и днес. Благодарете всеки път когато можете и на тези, които Ви посочват пътя към знанието, положителната мисъл и добротата.
Историята ни пази, помни и разказва за много просветители, общественици, духовници, радетели и борци за народна свобода. Самоковските народни будители са всеизвестни и са били опора на много българи. Днес е призвание когато и ние продължаваме тяхното дело, работим в името на родината, а не за и в името на лични материални блага.
Изказваме благодарност на кмета на Община Самоков за поздравителното писмо, което нашият екип получи от негово име по случай Деня на народните будители. В тази връзка искаме да изкажем поздравленията си за професионалния културен принос и на колегата ни Веселин Хаджиангелов. Той ще бъде удостоен със златен почетен знак на град Самоков за възстановената крепост "Цари Мали град" в с. Белчин, под неговото ръководство.

Веселин Хаджиангелов с проф. Аксиния Джурова по време на конгреса на византинистите в България и тяхната обиколка из архитектурния комплекс "Цари Мали град"

Подобно признание получи и друга наша колежка Невена Митрева през 2008 година, когато тя бе удостоена с грамота и плакет на Общината за принос в музейното дело и изграждането на новата експозиция в залите на историческия ни музей.

Част от експозицията ни на първия етаж в историческия музей

Уважаеми учители, ученици честит празник и на Вас!

0 коментара