Исторически музей Кюстендил гостува в Самоков

Здравейте, приятели!
Заповядайте, днес /22.12.2016 г./ от 17.30 ч. в посетителския център на музея на изложбата "Възрожденски щампи"от фонда на РИМ Кюстендил.


Първите щампи се появяват в българските земи в началото на XIX век<, донесени от Атон и Йерусалим, където още от век функционират ателиета, т.нар. щампарници. В чужбина започва отпечатването и на щампи по поръчка и със средства на заможни българи. Първите щампарници по нашите земи се появяват в манастирите. В тях работят начетени монаси, опитващи силите си и в областта на изобразителното изкуство. Щампи започват да създават и майстори - зографи. Настоящата изложба представя част от колекцията от възрожденски щампи на Регионален исторически музей - Кюстендил. Събирана в продължение на десетилетия, колекцията им включва 125 творби от известни и неизвестни атонски гравьори, както и от всички известни досега на науката български майстори и школи.

За своето време българската възрожденска щампа е колкото традиционна, толкова и модерна художествена продукция. Традиционна - защото изхожда от вековни представи, вкоренени както в практиката на зографите, така и в бита на целия народ, и модерна – защото носи със себе си най-новите технологични образци на европейската графика и много от нейните обновени пластични принципи, което допринася много за тематичното обогатяване на българското изобразително изкуство през Възраждането.>

Изложбата ще продължи повече от един месец. Очакваме ви.

0 коментара